Sidste nyt

Der er kommet en ny menu, Diverse. Her kan man downloade et program til at holde styr på forbedringer samt vise andelsværdien af en bolig.

Nyhedsbrev forår 2023