Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende personer:

Formand
Henning Christiansen
hchavdrup@gmail.com

Næstformand
Peer Camin
pec@hardi-international.com

Kasserer
Michael Christiansen
mchristiansen@tdcadsl.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Birgit Karbæk
karbaek@jubii.dk

Ole Folden
vifo.ole@gmail.com

Suppleanter

Kirsten Nielsen 
Nethe Seidenfaden

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, mens næstformand, kasserer, sekretær og almindelig medlem vælges blandt bestyrelsen på førstkommende. Henvendelse kan ske telefonisk 2925 1277 eller via hchavdrup@gmail.com

Derudover vælges der to suppleanter på generalforsamlingen.

Da de fleste henvendelser behandles af hele bestyrelsen, må der påregnes lidt svar tid.

Medlemmerne i bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling for en periode af to år af gangen.